Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 13.01.2022 ob 12:14:51 in je

c7f5a433a4881cc4ff1961ae393e055e28d57d45

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 13.01.2022 ob 12:14:51 je bila

e7b260cb2196b81c14fc7bb43384e752145029ae


Ponudnik

Alliance Instruments GmbH

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 81.187,00 brez DDV