Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 17.03.2023 ob 10:29:46 in je

71a61c1e9b7eba17beab28e96d7bc3796dbf0154

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 17.03.2023 ob 10:29:46 je bila

8019062da2bb54088f7f209d215449ad410b4c3c


Ponudnik

ADAPTACIJE - VZDRŽEVANJE, GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 727.339,25 z DDV

Ponudnik

LESNINA MG OPREMA PODJETJE ZA INŽENIRING, D.D., LJUBLJANA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 425.804,52 z DDV