Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 09.06.2021 ob 09:34:28 in je

26321e20b27b2a122714fe0ef8ec7d0a51d39500

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 09.06.2021 ob 09:34:28 je bila

22771eafbce0a9bb10365d22e22707570a367cf5


Ni prispelih ponudb.