Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 12.08.2020 12:24:59
Sprememba iz "13.08.2020".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 12.08.2020 ob 12:24:59 in je

a8913073092ef39fd5e51da5bde2b188213918a3

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 12.08.2020 ob 12:24:59 je bila

07ca67daf7ecf8e22e856ddb347fe049d6d24ac2