Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 22.01.2024 15:35:13
Sprememba iz "31.01.2024".
Sprememba ure 22.01.2024 15:35:13
Sprememba iz "10:00".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 22.01.2024 ob 15:35:13 in je

2422526993e800ad3b62b9b10b5e698b0028b24e

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 22.01.2024 ob 15:35:13 je bila

1eaa009ac2b9e0b1f4978e6dcedcf67156216734


Ponudnik

KOLEKTOR IGIN INŽENIRING, STORITVE IN TRGOVINA D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 638.098,52 brez DDV

Ponudnik

JENA, PROIZVODNJA ELEKTRIKE IN INŽENIRING, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 352.900,00 brez DDV