Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 22.10.2023 ob 19:23:29 in je

13b378921a0fe0ef3103847ac3517c687f9da6fc

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 22.10.2023 ob 19:23:29 je bila

0ef49b92795df90d76206cf3b85e9948be6056a2


Ponudnik

PORSCHE LEASING SLO D.O.O. FIRMA ZA LEASING, LJUBLJANA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
  • Sklop 2- ponudbena cena: 16.580,16 brez DDV

Ponudnik

ALD AUTOMOTIVE, POSLOVNI NAJEM, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
  • Sklop 1- ponudbena cena: 1.051,50 brez DDV