Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 20.11.2020 ob 09:00:03 in je

2c4885f9fedd33c66e9bccd25e4ef35268345eec

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 20.11.2020 ob 09:00:02 je bila

c57ce8280d09ad84fb171110f852913533e70e1a


Ponudnik

PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA, D.D., LJUBLJANA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 1,00 z DDV