Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 08.03.2023 ob 09:09:25 in je

11c6e9389cfe98863fd973ae800f0b380dcea080

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 08.03.2023 ob 09:09:25 je bila

6991b268475439c6a2c968fdcd2fe037bbcd7312


Ponudnik

VARNOST NOVA, STORITVE IN TRGOVINA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 231.380,80 brez DDV

Ponudnik

OGRINC VAROVANJE 1 D.O.O., DRUŽBA ZA VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 147.168,00 brez DDV

Ponudnik

BBR SECURITY D.O.O., DRUŽBA ZA VAROVANJE

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 161.768,00 brez DDV

Ponudnik

AZON IP, INVALIDSKO PODJETJE ZA VAROVANJE IN POSLOVNE STORITVE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 299.008,00 brez DDV

Ponudnik

AKTIVA VAROVANJE, VAROVANJE PREMOŽENJA, TRGOVINA, STORITVE IN PROIZVODNJA D.D.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 195.056,00 brez DDV

Ponudnik

SSA VAROVANJE IN STORITVE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 174.032,00 brez DDV

Ponudnik

SINTAL PODJETJE ZA VAROVANJE, INTERVENCIJE IN STORITVE, D.O.O.
  • Partner 1

  • Naziv: Sintal Maribor d.o.o.
  • Naslov: Perhavčeva ulica 14, 2000 Maribor
  • Davčna številka: SI 22722904
  • Tip: Partner

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 180.164,00 brez DDV