Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 19.05.2023 ob 10:53:30 in je

4a483b75c795ee7d8d163bf3834435a28d119e4a

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 19.05.2023 ob 10:53:30 je bila

1a2610cd657a4484b202faf4b46596424152e4d6


Ponudnik

MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
  • Sklop 1- ponudbena cena: 2.705,40 brez DDV
  • Sklop 2- ponudbena cena: 701,40 brez DDV
  • Sklop 3- ponudbena cena: 2.620,50 brez DDV
  • Sklop 4- ponudbena cena: 861,25 brez DDV
  • Sklop 5- ponudbena cena: 480,90 brez DDV
  • Sklop 6- ponudbena cena: 4.125,10 brez DDV
  • Sklop 7- ponudbena cena: 18.858,86 brez DDV
  • Sklop 8- ponudbena cena: 3.648,10 brez DDV
  • Sklop 9- ponudbena cena: 1.957,20 brez DDV