Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 09.07.2020 12:27:46
Sprememba iz "04.08.2020".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 09.07.2020 ob 12:27:47 in je

16b59cb4a3545d855f4a933b1e7789660099d7e7

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 09.07.2020 ob 12:27:46 je bila

8127ad84b6efb8f4a465cb18c14a289d7d353db5


Ponudnik

HIP PLUS D.O.O., GRADBENO IN TRGOVSKO PODJETJE, VAČE, VAČE 103

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 1.954.478,81 z DDV

Ponudnik

GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, PROJEKTIRANJE, INŽENIRING, GRADNJA IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV VISOKE IN NI

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 2.467.539,91 z DDV