Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 26.01.2021 ob 16:38:05 in je

d0e5220f1f7c275cfcfbb07bb384cfad495d65e5

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 26.01.2021 ob 16:38:04 je bila

9ebf6a3ee663303e7eac188fd7020748058a361b


Ponudnik

VAROVANJE GALEKOM, DRUŽBA ZA VAROVANJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
 • Sklop 2- ponudbena cena: 24.335,20 brez DDV
 • Sklop 3- ponudbena cena: 24.335,20 brez DDV

Ponudnik

SSO VAROVANJE IN STORITVE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
 • Sklop 1- ponudbena cena: 11,50 brez DDV
 • Sklop 2- ponudbena cena: 11,00 brez DDV
 • Sklop 3- ponudbena cena: 11,00 brez DDV

Ponudnik

PROTECT INFRA VARNOSTNI INŽENIRING D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
 • Sklop 1- ponudbena cena: 35.521,20 brez DDV
 • Sklop 2- ponudbena cena: 23.225,40 brez DDV

Ponudnik

911 VRS, VAROVANJE IN STORITVE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
 • Sklop 1- ponudbena cena: 42.831,36 brez DDV
 • Sklop 2- ponudbena cena: 28.051,20 brez DDV
 • Sklop 3- ponudbena cena: 28.051,20 brez DDV

Ponudnik

PROLINE VAROVANJE, DRUŽBA ZA VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
 • Sklop 1- ponudbena cena: 35.624,16 brez DDV
 • Sklop 2- ponudbena cena: 23.292,72 brez DDV

Ponudnik

AKTIVA VAROVANJE, VAROVANJE PREMOŽENJA, TRGOVINA, STORITVE IN PROIZVODNJA D.D.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
 • Sklop 1- ponudbena cena: 42.350,88 brez DDV
 • Sklop 2- ponudbena cena: 27.690,96 brez DDV
 • Sklop 3- ponudbena cena: 27.690,96 brez DDV