Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 21.03.2019 ob 10:00:02 in je

7a700f64a16ce45b25f54e822e4e093f6e9da797

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 15.03.2019 ob 10:23:03 je bila

214035f47204d98b772accd41cd3b0ac2155037e


Ponudnik

VALENARIUS, GRADBENA KEMIJA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 61.176,19 brez DDV

Ponudnik

MPI GRADNJE, GRADBENO IN INVESTICIJSKO PODJETJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 69.067,75 brez DDV