Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 03.09.2019 ob 10:00:02 in je

a686aacca0963acb73d43078b5a18dcd0e14b612

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 22.08.2019 ob 09:09:23 je bila

e13e8e9b65e1d5dcf22c552517fe6a87ad41df53


Ponudnik

ECE, ENERGETSKA DRUŽBA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Postopek v tej fazi ne zahteva oddaje ponudbenih cen.