Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 30.08.2021 ob 13:34:26 in je

f29a409b78372fe475dd3482bab3ead530a215d9

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 30.08.2021 ob 13:34:26 je bila

2a4334ffb06b8b61a6d532ad7ca63e22629e9328


Ponudnik

ROSENBAUER, PROIZVODNJA IN TRGOVINA ZA GASILSKO DEJAVNOST, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 107.604,00 z DDV