Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 28.11.2019 ob 11:00:02 in je

426539421975b60a9bb91c2c08a6c2fa619536d7

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 31.10.2019 ob 09:49:35 je bila

2a6f0a8bd166b50c35a1dd3599292546a3904bf7


Ponudnik

SALESIANER MIETTEX PERITEKS, NEGOVANJE IN IZPOSOJA TEKSTILA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 1,05 brez DDV

Ponudnik

NEGOVANJE TEKSTILIJ ŠINKOVEC, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 181.962,00 brez DDV