Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 30.03.2020 ob 11:00:08 in je

07761bcb76e8871d2e3410e50f030204e5b57860

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 17.03.2020 ob 11:40:04 je bila

ac440fb6e77c2691f16966fd99c8f6befa1d1bb6


Ponudnik

ZVEZA REŠEVALCEV IZ VODE

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 131.522,83 z DDV

Ponudnik

HOLI, DEJAVNOST ZA PROSTI ČAS, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 26.040,00 z DDV