Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 05.01.2022 10:33:17
Sprememba iz "17.01.2022".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 06.01.2022 ob 09:09:08 in je

5e9a371fe7c023b88cb3723b296c6ee11e5d558c

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 06.01.2022 ob 09:09:08 je bila

7d50a969a538ee19dcc25f94fc9548adfdc445c2


Ponudnik

GENERALI ZAVAROVALNICA D.D.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 157.858,50 z DDV