Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 29.01.2019 ob 10:00:01 in je

a52d9698a6252021f2ba937aeaff4066ac307144

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 15.01.2019 ob 10:42:10 je bila

6a90a07cdcacbce5d5e17d25abee721a1c28c008


Ponudnik

Emco Wheaton GmbH

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 421.400,00 brez DDV