Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročilu


Zgodovina:

Sprememba 03.05.2021 10:57:32
Sprememba iz "Tiskalniki stekel s potrošnim materialom".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 03.05.2021 ob 10:57:33 in je

ce2610c5ba1bd8b9ace3b10f6c01a6a4bcb21102

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 03.05.2021 ob 10:57:33 je bila

5051f0a79ab8c144bccd6efc043b25af02c91c96


Ponudnik

Medi Diagnostici

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 135.932,40 z DDV

Ponudnik

ADVAMED, PRODAJA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV NA DEBELO, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 47.777,44 z DDV