Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 14.12.2020 ob 15:57:58 in je

5ee61890c831e851b01d5219484d6dc606f24c25

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 14.12.2020 ob 15:57:57 je bila

5642517f347063949fe7001fe579e3f0a5dbf362


Ponudnik

E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Postopek v tej fazi ne zahteva oddaje ponudbenih cen.

Ponudnik

SUNCONTRACT OSKRBA IN TRGOVANJE Z ENERGIJO D.O.O.

Vsebina predračuna

Postopek v tej fazi ne zahteva oddaje ponudbenih cen.

Ponudnik

HEP ENERGIJA, TRGOVANJE IN PRODAJA ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Postopek v tej fazi ne zahteva oddaje ponudbenih cen.

Ponudnik

ELEKTRO MARIBOR ENERGIJA PLUS, PODJETJE ZA TRŽENJE ENERGIJE IN STORITEV D.O.O.

Vsebina predračuna

Postopek v tej fazi ne zahteva oddaje ponudbenih cen.