Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 24.12.2020 ob 08:52:29 in je

2cad8fee7a9f6d623f023af13b1c5ea2054c77f7

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 24.12.2020 ob 08:52:28 je bila

51575c1aa62bfb7e0ef58e635f9053c76d76d1dd