Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 20.02.2023 ob 07:49:23 in je

cedb5baf982068ed0cf9e351c70bd575c3899522

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 20.02.2023 ob 07:49:23 je bila

5618b2f2c4264bd8f48e93c9da1db95cd1be75e0


Ponudnik

PROTIM RŽIŠNIK PERC ARHITEKTI IN INŽENIRJI D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 495.000,00 brez DDV