Current

List of public contracts

Title Contracting authority Public contract no. Date of publication Deadline for submission of tendersOpening date
Nakup novega energijsko disperzijskega spektrometra (EDS) in detektorja za analizo difrakcije povratno sipanih elektronov (EBSD) INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE JN001850/2024-EUe16/01 2024/03/25 10:3325.03.2024 10:33 2024/04/22 10:0022.04.2024 10:00 2024/04/22 11:0022.04.2024 11:00
Sistemska administracija in podpora IT storitvam UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN002289/2024-SL1/01 2024/04/09 14:0409.04.2024 14:04 2024/04/24 10:0024.04.2024 10:00 2024/04/24 11:0024.04.2024 11:00
Nakup mikro-makro avtomatiziranega merilnika trdote INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE JN002296/2024-SL1/01 2024/04/10 09:2510.04.2024 09:25 2024/04/24 10:0024.04.2024 10:00 2024/04/24 11:0024.04.2024 11:00
Izdelava in dobava notranje opreme za Finžgarjevo vilo v Ljubljani - pogajanja SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI 2024/04/18 13:1418.04.2024 13:14 2024/04/24 10:0024.04.2024 10:00 2024/04/24 11:0024.04.2024 11:00
XPS SPEKTROMETER ZA ANALIZO POVRŠIN IN TANKIH PLASTI / XPS SPECTROMETER FOR ANALYSIS OF SURFACES AND THIN FILMS INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN001766/2024-EUe16/01 2024/04/02 14:2002.04.2024 14:20 2024/04/24 11:0024.04.2024 11:00 2024/04/24 13:0024.04.2024 13:00
Nakup in instalacija razpršilnega večmerilnika za sub-nanodelce in biomolekule / Supply and installation of a light multi scatterer for nanoparticles and biomolecules research INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN002320/2024-SL1/01 2024/04/10 11:2210.04.2024 11:22 2024/04/24 11:0024.04.2024 11:00 2024/04/24 13:0024.04.2024 13:00
Obnova čistilnega stroja HE Mavčiče SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O. JN002371/2024-SL3/01 2024/04/11 11:1511.04.2024 11:15 2024/04/25 10:0025.04.2024 10:00 2024/04/25 11:0025.04.2024 11:00
Izgradnja prehoda za vodne organizme (ribja steza) na jezu Javornik SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O. JN002031/2024-SL3/01 2024/03/29 10:3329.03.2024 10:33 2024/04/26 10:0026.04.2024 10:00 2024/04/26 11:0026.04.2024 11:00
Nakup in instalacija sistema za haptično teleoperacijo/Supply and installation of a system for haptic teleoperation INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN002166/2024-SL1/01 2024/04/04 13:2704.04.2024 13:27 2024/04/26 10:0026.04.2024 10:00 2024/04/26 12:0026.04.2024 12:00
Nakup treh multirobotskih sistemov / Supply of three multi robot systems INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN002370/2024-SL1/01 2024/04/11 09:5211.04.2024 09:52 2024/04/26 10:0026.04.2024 10:00 2024/04/26 12:0026.04.2024 12:00
Sistem za termomehanske simulacije in preizkušanje materialov – System for Thermomechanical Simulations and Testing of Materials UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA JN002066/2024-EUe16/01 2024/04/02 09:0902.04.2024 09:09 2024/04/29 10:0029.04.2024 10:00 2024/04/29 11:0029.04.2024 11:00
Izvedba medijske kampanje v okviru projekta zMIGAJ! ZAVOD ZA ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE PLANICA JN002410/2024-SL1/01, 2024/04/12 10:1412.04.2024 10:14 2024/05/06 08:0006.05.2024 08:00 2024/05/06 09:0006.05.2024 09:00
VZDRŽEVANJE SISTEMA zVEM NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE JN002106/2024-EUe16/01 2024/04/03 10:1703.04.2024 10:17 2024/05/06 10:0006.05.2024 10:00 2024/05/06 11:0006.05.2024 11:00
Nakup in dobava konvencionalnih in ekoloških živil - ponovitev sklopa H-1 SREDNJA GOZDARSKA, LESARSKA IN ZDRAVSTVENA ŠOLA POSTOJNA JN002143/2024-EUe16/01 2024/04/04 09:4104.04.2024 09:41 2024/05/06 10:0006.05.2024 10:00 2024/05/06 11:0006.05.2024 11:00
Dobava električne energije za obdobje 36 mesecev OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN001537/2024-EUe16/01 2024/04/18 12:2118.04.2024 12:21 2024/05/07 09:0007.05.2024 09:00 2024/05/07 10:0007.05.2024 10:00
Zavarovalne storitve 2024-2027 NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA JN002543/2024-SL1/01 2024/04/18 08:5718.04.2024 08:57 2024/05/09 10:0009.05.2024 10:00 2024/05/09 11:0009.05.2024 11:00
Naprava za selektivno lasersko taljenje kovinskih materialov z uporabo umetne inteligence za in situ spreminjanje mikrostrukture INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE JN002350/2024-EUe16/01 2024/04/11 14:4111.04.2024 14:41 2024/05/10 10:0010.05.2024 10:00 2024/05/10 11:0010.05.2024 11:00
Storitve prevozov 2024-2028 JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI JN002364/2024-EUe16/01 2024/04/11 11:0011.04.2024 11:00 2024/05/13 10:0013.05.2024 10:00 2024/05/13 11:0013.05.2024 11:00
Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme in licenc za standardno programsko opremo 2024-2028 ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI JN002442/2024-EUe16/01 2024/04/15 09:2515.04.2024 09:25 2024/05/14 10:0014.05.2024 10:00 2024/05/14 11:0014.05.2024 11:00
Tandemski ionski pospeševalnik 3 MV / Tandem ion accelerator 3 MV INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN002548/2024-EUe16/01 2024/04/18 10:1518.04.2024 10:15 2024/05/22 10:0022.05.2024 10:00 2024/05/22 12:0022.05.2024 12:00
Izdelava in dobava portalnega dvigala in dvigalne opreme za odlagališče NSRAO Vrbina, Krško ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE JN001926/2024-EUe16/01 2024/03/27 12:5927.03.2024 12:59 2024/05/30 10:0030.05.2024 10:00 2024/05/30 11:0030.05.2024 11:00