Current

List of public contracts

Title Contracting authority Public contract no. Date of publication Deadline for submission of tenders
Kanalizacija Dvorje - sever OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN004709/2020-B01 2020/07/24 10:1324.07.2020 10:13 2020/10/08 09:0008.10.2020 09:00
Izgradnja krožišča - rondo Trata OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM JN004572/2020-B01 2020/07/20 10:1320.07.2020 10:13 2020/09/30 09:0030.09.2020 09:00
Nadzor nad gradnjo večstanovanjskih objektov Dolgi most v Ljubljani STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN004872/2020-W01 2020/08/03 13:4903.08.2020 13:49 2020/09/01 10:0001.09.2020 10:00
Projektiranje in gradnja večstanovanjskih objektov Dolgi most Ljubljana STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN004356/2020-B01 2020/07/09 15:2309.07.2020 15:23 2020/08/31 10:0031.08.2020 10:00
Nujni letalski prevozi organov in tkiv za presaditve s kratkim odzivnim časom 2020 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESADITVE ORGANOV IN TKIV SLOVENIJA TRANSPLANT / 2020/08/04 13:0104.08.2020 13:01 2020/08/25 11:0025.08.2020 11:00
Izvedba inženiring storitev pri gradnji NSRAO na lokaciji Vrbina, Krško ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE, LJUBLJANA PREVOD FIRME: ARAO - AGENCY FOR RADWASTE MANAGEME JN004312/2020-B01 2020/07/07 16:2807.07.2020 16:28 2020/08/20 11:0020.08.2020 11:00
Izgradnja kabelske kanalizacije in elektromontažna dela za dobavo in montažo kabla 110 kV za: KB 110kV TETOL RTP PCL KB 110kV RTP PCL - RTP CENTER KB 110kV RTP CENTER - TETOL SODO SISTEMSKI OPERATER DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, D.O.O. JN004332/2020-E01 2020/07/23 11:5523.07.2020 11:55 2020/08/20 10:0020.08.2020 10:00
Nakup in implementacija požarnih pregrad nove generacije ter vzdrževanje za obdobje petih let AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV JN004670/2020-W01 2020/07/23 14:2723.07.2020 14:27 2020/08/20 10:0020.08.2020 10:00
Nakup in instalacija UHV sistemov za premikanje grelnika in tarč v sistemu za pulzno lasersko nanašanje (Supply and installation of a UHV heater- and target stage for a pulsed laser depostion system) INSTITUT JOŽEF STEFAN V ANGL.JEZIKU: JOŽEF STEFAN INSTITUTE, LJUBLJANA, SLOVENIA JN004430/2020-W01 2020/07/14 20:1414.07.2020 20:14 2020/08/14 10:0014.08.2020 10:00
Izgradnja stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco Faza 2 STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN004211/2020-B01 2020/07/03 09:0503.07.2020 09:05 2020/08/10 10:0010.08.2020 10:00
Nadzor nad izgradnjo stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco - Faza 2 STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD JN004428/2020-B01 2020/07/14 08:3514.07.2020 08:35 2020/08/10 10:0010.08.2020 10:00