Individual tender

Cancelled

Cancel tender

04.09.2018 11:24

Razlog preklica:

Naročnik preklicuje predmetno javno naročilo, saj je ugotovil, da to ni bilo poslano v Uradni list EU, kot to zahteva veljavna zakonodaja. Naročnik bo ponovil postopek oddaje javnega naročila za isti predmet.

Information about the public contractDetails 


Format for submission of a pro-forma invoice 

Confirmation of public contract publication 

The last calculated hash value was calculated 04.09.2018 ob 11:24:52 and is

5e099f3ea730c9219656c5e6bc4c818b79dfe9c7


The last calculated hash value was calculated 04.09.2018 ob 11:24:52 and is