Individual tender

Cancelled

Cancel tender

06.03.2019 09:57

Razlog preklica:

Ker naročniku v trenutku izvedbe predmetnega javnega naročila ni znan terminski načrt izvedbe strateškega projekta STEISi, naročnik potencialnim ponudnikom ni mogel podati določenih informacij, ki bistveno vplivajo na predmet javnega naročila. Naročnik je iz tega razloga skladno s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3 ustavil postopek oddaje javnega naročila. Javno naročilo bo naročnik ponovil, ko bo terminski načrt projekta STEISi, ki je bistveni element predmetnega javnega naročila, znan

Information about the public contractHistory:

Change datuma 26.02.2019 08:34:19
Change from "13.03.2019".
Change datuma 18.02.2019 14:31:50
Change from "25.02.2019".
Change datuma 06.02.2019 15:43:42
Change from "18.02.2019".
Change datuma 03.01.2019 14:23:46
Change from "30.01.2019".
 

Details 


Format for submission of a pro-forma invoice 

Confirmation of public contract publication 

The last calculated hash value was calculated 06.03.2019 ob 09:57:36 and is

577539659fd5903dfeccea700f0a2b3edd9fdaaa


The last calculated hash value was calculated 06.03.2019 ob 09:57:36 and is