Posamezno zaključeno javno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 25.09.2018 ob 15:21:23 je bila

87a0ff84bbc0e284c90857537b89dd6c54a4cd5e


Ponudnik

voestalpine High Performance Metals International GmbH.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 53.000,00 brez DDV

Naročnikove objavljene odločitve