Posamezno zaključeno javno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 09.12.2019 ob 13:32:32 je bila

0e57b93641d3c3fe8c1cb704eba621ded99058e2


Ponudnik

RIGAKU EUROPE SE

Vsebina predračuna

Predračun:

Naročnikove objavljene odločitve