Posamezno zaključeno javno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 14.11.2019 ob 14:48:01 je bila

0b81bd124b00d9ebdf54faa46030ae13f485ea08


Naročnikove objavljene odločitve