Posamezno zaključeno javno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 07.08.2018 ob 15:18:26 je bila

4f8586f6c7d329ef429f410eea4a1018228f5904


Ponudnik

ITR-LAB, ZASTOPSTVO IN PRODAJA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 362.350,00 brez DDV

Naročnikove objavljene odločitve