Posamezno zaključeno javno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 24.10.2018 ob 10:20:27 je bila

b91ae204a1d8e9864a8b67d2a0ad9666c1b7c117


Objavljene Odločitve naročnika o DNS fazi povpraševanja