Posamezno zaključeno javno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 05.07.2019 ob 11:50:32 je bila

1caec22851031cb08f491c5ada978df8cbeab860


Ponudnik

ARHIDES, SODOBNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 67.345,83 z DDV

Naročnikove objavljene odločitve