Posamezno zaključeno javno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 23.08.2018 ob 09:06:39 je bila

471ce6dd9c97e0d6eafa0822c0d27dc7cfa65fc1


Naročnikove objavljene odločitve

Postopek javnega naročila je zaključen z oddajo naročila.