Posamezno zaključeno javno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 23.07.2019 ob 07:13:42 je bila

2bf9be0b24ed2aa0a18295769daca7079f53ba13


Ponudnik

ELEKTRO CELJE, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 276.270,63 z DDV

Naročnikove objavljene odločitve