Posamezno zaključeno javno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 03.05.2019 ob 09:42:51 je bila

2d86fdcdc855ec9b963536eb43d5954e8c1aff2f


Ni prispelih ponudb.

Naročnikove objavljene odločitve