Posamezno zaključeno javno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 14.01.2019 ob 09:32:01 je bila

36f8db4da82e334bf1d562a975ac0477e1107f16


Naročnikove objavljene odločitve