Posamezno zaključeno javno naročilo

Podatki o javnem naročilu  Podrobnosti 


  Oblika predložitve predračuna 

  Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

  Zgoščena vrednost ob 22.11.2018 ob 13:45:55 je bila

  60d9d055ef9fb87172fc53dc5d274189f117fb08


  Ponudnik

  MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA D.O.O.

  Vsebina predračuna

  Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 37.958,31 brez DDV

  Ponudnik

  EBSCO Information Services GmbH

  Vsebina predračuna

  Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 40.689,52 brez DDV

  Naročnikove objavljene odločitve

  Naročnik je 4.12.2018 na Portalu javnih naročil objavil obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila. Zahtevek za revizijo ni bil vložen. Naročnik je sklenil pogodbo z najcenejšim ponudnikom, Mladinska knjiga Trgovina d.o.o, Slovenska 29, 1000 Ljubljana.