Posamezno zaključeno javno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 11.02.2019 ob 09:01:53 je bila

c91ff5d647b1420818ae114ee7abe6c8b0465aba


Ponudnik

ELTIMA TRGOVINA, ZASTOPANJE IN POSREDOVANJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 3.849.919,87 brez DDV

Ponudnik

KOLEKTOR KOLING INŽENIRING, INSTALACIJE, PROIZVODNJA D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 3.743.844,84 brez DDV

Naročnikove objavljene odločitve