Posamezno zaključeno javno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 04.06.2018 ob 14:32:10 je bila

23a836a4de8a5c8badfe832551f00b6bf78f39da


Ponudnik

ECOP AGENT TRGOVSKO IN STORITVENO PODJETJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 66.835,01 brez DDV

Ponudnik

PSP, POSLOVNE INOVACIJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 65.754,52 brez DDV

Ponudnik

DULC, STROJNE INSTALACIJE IN INŽENIRING, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 69.378,38 brez DDV

Naročnikove objavljene odločitve

Izvedeno.