Posamezno zaključeno javno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 20.08.2018 ob 07:57:05 je bila

15bb85d2a348821e852141d6133bc43e240ae6e8


Ponudnik

FRANKA EMIKA GmbH

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 29.530,00 brez DDV

Naročnikove objavljene odločitve