Posamezno zaključeno javno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 06.06.2019 ob 12:58:22 je bila

cbb34d46c379cf796d1ae7822976b5f24d52dc4e


Ponudnik

ZELINKA & SINOVI ZASTOPANJE IN TRGOVINA D.O.O.

Ponudnik

OUR SPACE APPLIANCES, DRUŽBA ZA INFORMACIJSKI INŽENIRING D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 152.790,36 z DDV

Ponudnik

ZELINKA & SINOVI ZASTOPANJE IN TRGOVINA D.O.O.

Ponudnik

ZELINKA & SINOVI ZASTOPANJE IN TRGOVINA D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 156.457,68 z DDV

Ponudnik

ARHIDES, SODOBNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 159.478,40 z DDV

Naročnikove objavljene odločitve