Posamezno zaključeno javno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 17.09.2018 ob 10:11:54 je bila

8690c4eb9a53a7e1619e890303710c25972dffa8


Ponudnik

DENTAS, IZDELOVANJE STROJEV IN PRIPOMOČKOV ZA DENTALNO TEHNIKO D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 129.390,00 brez DDV

Ponudnik

Aconity3D GmbH

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 210.000,00 brez DDV

Naročnikove objavljene odločitve