Posamezno zaključeno javno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 10.12.2019 ob 09:49:42 je bila

1e2bea1b453c0f4277fa4b606b3a392a5ead58ed


Naročnikove objavljene odločitve