Posamezno zaključeno javno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 04.12.2018 ob 15:06:46 je bila

00a9bf8a25c6e844f36f07cda25715623ee40ed9


Ponudnik

Pal Robotics

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 100.000,00 brez DDV

Naročnikove objavljene odločitve