Posamezno zaključeno javno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 16.08.2018 ob 15:48:07 je bila

5d0abc1d28efbb2453ae994929356f9da2177178


Ponudnik

Hiden Analytical Limited

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 101.980,00 brez DDV

Naročnikove objavljene odločitve