Posamezno zaključeno javno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 11.07.2018 ob 11:36:18 je bila

27c084f610903e01fba87bf7e4400b8578305c12


Ponudnik

ELEKTRONABAVA, SPECIALIZIRANA TRGOVINA Z ELEKTROTEHNIČNIMI MATERIALI D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 82.160,00 brez DDV

Objavljene Odločitve naročnika o DNS fazi povpraševanja