Posamezno zaključeno javno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 21.06.2019 ob 12:01:40 je bila

57a8a9aa51805ee8272bca4d9865879aa3b25127


Ponudnik

REXEL, SPECIALIZIRANA TRGOVINA Z ELEKTROTEHNIČNIMI MATERIALI IN STORITVAMI, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 23.017.168,67 z DDV

Ponudnik

ISKRAEMECO, MERJENJE IN UPRAVLJANJE ENERGIJE, D.D.

Ponudnik

ISKRAEMECO, MERJENJE IN UPRAVLJANJE ENERGIJE, D.D.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 21.084.971,47 z DDV

Naročnikove objavljene odločitve