Posamezno zaključeno javno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 21.11.2018 ob 08:40:55 je bila

70f973d0d0f53bf2cefab77f86de87c5106ae17f


Naročnikove objavljene odločitve