Posamezno zaključeno javno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 10.12.2019 ob 09:15:16 je bila

29c614d8c28fd78019e1e1e9bcb44c0ba9de4c5b


Naročnikove objavljene odločitve