Posamezno zaključeno javno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 28.11.2019 ob 14:23:02 je bila

bb3b1f1daf17039490ced2f595bc19ae0505b52f


Ponudnik

FRANKA EMIKA GmbH

Ponudnik

FRANKA EMIKA GmbH

Vsebina predračuna

Predračun:

Ponudnik

RIGAKU EUROPE SE

Vsebina predračuna

Predračun:

Naročnikove objavljene odločitve