Posamezno zaključeno javno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 16.11.2018 ob 08:51:02 je bila

9a70d56785044369a477185b74119d174419807f


Naročnikove objavljene odločitve